Profil

Profil Yayasan Ar-Raudhah

Latar Belakang

Yayasan ArRaudhah (No Pendaftaran: 529629-X), yang dahulunya dikenali sebagai Tabung Kemanusiaan Nusantara,  adalah sebuah yayasan yang didaftarkan dibawah Akta 1965, ROC Malaysia. Tabung ini bermula dengan sebuah dana yang menyumbang kepada mereka yang tidak berkemampuan dan miskin di seluruh Nusantara. Pada tahun 2004, tabung ini te;ah terlibat dalam menjalankan  usaha memberi  bantuan kepada mangsa tsunami di Acheh. Usaha ini telah berkembang hingga kini kepada penubuhan sebuah rumah penempatan anak yatim tsunami “Tsunami Orphan House” yang kemudian nya dinamakan Pondok Yatim Arraudhah Tahfidz Al Quran  di Lohkseumawe yang menyediakan kemudahan persekolahan termasuk pembelajaran tahfizul Quran serta penjagaan yang lengkap kepada anak-anak yatim mangsa tsunami Acheh. Kesinambungan dari pengalaman di Acheh telah memberi kesedaran tentang keperluan untuk  memperkemaskan lagi operasi bantuan kepada mereka yang di timpa musibah. Dari situ tercetus lah penubuhan sebuah yayasan untuk  mengembangkan aktiviti-aktiviti di Nusantara dengan menjalankan program-program secara lebih tersusun dan bukan hanya dengan memberi sumbangan dalam bentuk wang ringgit sematamata. Selanjutnya, Yayasan ArRaudhah telah mengembangkan aktiviti nya di Indonesia dengan penubuhan sebuah Pondok  Tahfidzul Quran di Padang pada bulan Mac 2005 yang kemudianya telah berpindah ke Medan.

 

Selain daripada program pendidikan dan sosial,  Yayasan Arraudhah juga terlibat aktif dalam menjalankan aktiviti-aktiviti  ekonomi dan dakwah. Aktiviti ekonomi dan dakwah banyak  tertumpu di negara Kemboja di wilayah Pursat.  Projek yang di jalankan termasuk diantaranya mengajar masyarakat miskin Kemboja teknik pertanian moden, projek perusahaan roti dan juga aktiviti dakwah kepada masyarakat islam yang Jahed yang tersasar akidahnya .

 

Untuk membiayai  aktivitinya, Yayasan Arraudhah telah melabur dalam perniagaan yang di jalankan sejak tahun 2005.  Penglibatan Yayasan ArRaudhah dalam pelaburan perniagaan  ini telah membolehkannya menampung keseluruhan operasinya sehingga  tidak bergantung kepada sumber kewangan luar.  Yayasan ArRaudhah  sentiasa  menggiatkan  usaha dalam pelaburan perniagaan  dengan melabur secara aktif dipelbagai kegiatan ekonomi seperti ICT, pembinaan dan industri makanan.

 

Yayasan  ArRaudhah juga bekerjasama dengan badan-badan NGO lain seperti  kumpulan pelajar atau pasukan perubatan yang merupakan sebahagian dari komuniti sukarelawan atau penyedia jagaan untuk menambah bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada mereka  yang memerlukan.

 

Aktiviti aktiviti  Yayasan Arraudhah boleh di bahagikan kepada 4 bidang:

  1. Sosial dan kemanusian
  2. Ekonomi
  3. Pendidikan
  4. Dakwah

Misi

Misi Yayasan Ar-Raudhah

Memacu pembangunan komuniti prihatin kearah pembentukan ummah progresif berlandaskan pendekatan akhlak, ilmu dan amal

Visi

Visi Yayasan Ar-Raudhah

Menjadi sebuah badan NGO yang  lengkap dan bersepadu untuk menerajui program pembangunan ummah yang menyeluruh di Nusantara.

Ahli Organisasi

Yayasan Ar-Raudhah

[tmm name=”struktur-organisasi”]

COPYRIGHT © 2015 YAYASAN AR-RAUDHAH. ALL RIGHTS RESERVED.
Make a Donation
Paybal button